Det er os du møder

Medarbejdere

Line Lindgaard-Kjeldsen

Indehaver, advokat (L)

Optaget i Gældsstyrelsens Advokatpanel til behandling af konkurssager.
På Ungdomskriminalitetsnævnets liste over advokater til varetagelse af sager i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Karsten Fryland Nielsen

Indehaver, advokat (L)

Autoriseret bobehandler

Henrik Brandt-Madsen
Advokat (H)

Beneficeret forsvar

Berit June Jørgensen

Advokatsekretær

Marianne Perri

Advokatsekretær