Sagstyper

Kalø Advokaterne tilbyder:

Privat- og erhvervsmæssig rådgivning, herunder rådgivning, tinglysning og berigtigelser i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, familieret, arveret, oprettelse af testamenter og ægtepagter, lejeret, inkassosager samt retssagsbehandling.

Skal du giftes eller er du gift og overvejer en ægtepagt om særeje? Hvem skal hjælpe dig med dine personlige og økonomiske forhold, hvis du bliver syg? Skal du skilles, eller går I fra hinanden? Kan I ikke blive enige om samvær, bopæl eller hvem der skal have forældremyndigheden?

Vi kan hjælpe med at få udfærdiget de rigtige papirer og lavet økonomiske opgørelser, ligesom vi kan deltage i møder i Familieretshuset og møde sammen med dig i Familieretten.

 • Oprettelse af ægtepagter/særeje
 • Oprettelse af fremtidsfuldmagter
 • Samlivskontrakter
 • Skilsmissesager, herunder udarbejdelse af boopgørelser
 • Forældremyndighedssager
 • Bopælssager
 • Samværssager
 • Børnesager/tvangsfjernelser

De fleste mennesker har brug for at oprette et testamente. Har du styr på dit? Har du mistet en pårørende, skal du bagefter have styr på mange ting. Det kan være i forhold til begravelse, bolig, SKAT og bank mv.

Du skal tage stilling til, om boet skal skiftes privat, eller det skal være et bobestyrerbo. Måske er der et testamente, og hvad betyder det for arvens fordeling og arvesagens behandling. Som erfarne dødsbobehandlere hjælper vi dig godt igennem dødsbobehandlingen og får delt det hele.

 • Testamenter
 • Behandling af dødsboer
 • Arveafkald mv.

Har du brug for erhvervsrådgivning til din virksomhed? Vi hjælper dig med stiftelse af dit selskab, og med kapitalforhøjelser og nedsættelser. Vi udfærdiger direktørkontrakter og øvrige kontakter. Vi håndterer således også erhvervslejeret og lejekontrakter, og samarbejds- eller ansættelseskontrakter – alt med en hurtig og praktisk tilgang. Vi rådgiver omkring inkasso og varetager retssager hvis dine kunder, leverandører eller samarbejdspartnere giver problemer.

Vi rådgiver om køb og salg i forbindelse med overdragelse af virksomhed.

 • Stiftelse/oprettelse af selskaber
 • Kapitalforhøjelser og nedsættelser
 • Selskabsvedtægter
 • Ejeraftaler – Anparts- og aktionæroverenskomster
 • Direktørkontrakter
 • Ansættelseskontrakter
 • Erhvervslejekontrakter
 • Voldgiftssager
 • Generationsskifte/overtagelse af erhvervsvirksomhed og forretninger

Har du fundet dit kommende hus, sommerhus eller lejlighed ved en ejendomsmægler, yder vi køberrådgivning, dvs. vi gennemgår alle handlens bilag med dig og sørger for kontakten til bank. Husk derfor at betinge handlen af din advokats godkendelse.

Har du selv fundet din sælger eller køber, kan vi hjælpe dig med udarbejdelse af købsaftale, indhentelse af de relevante rapporter og dokumenter, herunder ejerskifteforsikringstilbud, og ejendomsdatarapporter mv. Vi har kontakten til din bank, ligesom vi sørger for berigtigelse ved Tinglysningsretten og udarbejdelse af refusionsopgørelse.

 • Rådgivning ved køb og salg af fast ejendom,
 • Udarbejdelse af samejekontrakt og samejeaftaler
 • Udfærdigelse og tinglysning af servitutter
 • Tinglysning og berigtigelse
  – Villaer
  – Landbrug
  – Sommerhuse
  – Erhvervsejendomme
  – Grunde
 • Tvister vedrørende mangler

Skal du have oprettet, eller er du ved at indgå en lejekontrakt? Betaler din lejer ikke sin husleje kan lejemålet ophæves og lejeren udsættes af Fogedretten. Eller har du problemer med din lejer/udlejer – er vi klar til at hjælpe dig.

 • Lejekontrakter
 • Sager for huslejenævnet
 • Boligretssager
 • Ophævelse af lejemål
 • Varsling af husleje- og forbrugsforhøjelser

Gratis retshjælp

Kalø Advokaterne tilbyder gratis retshjælp i Rønde hver torsdag mellem kl. 16:00 og 17:00, og i Auning tirsdag efter telefonisk aftale.

Et gratis retshjælpsmøde er et kort møde, hvor du kan få vurderet din sag eller få svar på et konkret juridisk spørgsmål.

Nogle spørgsmål?

Kontakt os her