Familieret

Skal du giftes eller er du gift og overvejer en ægtepagt om særeje? Hvem skal hjælpe dig med dine personlige og økonomiske forhold, hvis du bliver syg? Skal du skilles, eller går I fra hinanden? Kan I ikke blive enige om samvær, bopæl eller hvem der skal have forældremyndigheden?

Vi kan hjælpe med at få udfærdiget de rigtige papirer og lavet økonomiske opgørelser, ligesom vi kan deltage i møder i Familieretshuset og møde sammen med dig i Familieretten.

  • Oprettelse af ægtepagter/særeje
  • Oprettelse af fremtidsfuldmagter
  • Samlivskontrakter
  • Skilsmissesager, herunder udarbejdelse af boopgørelser
  • Forældremyndighedssager
  • Bopælssager
  • Samværssager
  • Børnesager/tvangsfjernelse

Nogle spørgsmål?

Kontakt os her