FAMILIERET

Skal du giftes eller er du gift og overvejer en ægtepagt? Skal du skilles, eller giver skilsmissen uoverensstemmelser med eks’en omkring børnene, samvær, bopæl eller hvem der skal have forældremyndigheden? Tænker du på dit testamente - hvem der muligvis skal arve dig, når du ikke er her mere og hvad de skal arve? Vi forstår at det handler om relationer mellem mennesker eller manglen på relation og at man kan være følelsesmæssigt berørt i situationen.

  • skilsmissesager
  • forældremyndighedssager
  • bopælssager
  • samværssager
  • oprettelse af testamenter
  • oprettelse af ægtepagter
  • børnesager/tvangsfjernelse