RETSAGER

Retssag er sidste udvej, hvis to parter ikke kan aftale sig til en løsning på en tvist. Dette gælder både uenigheder i privatlivet og i erhvervslivet.

Ved Kalø Advokaterne kan du få en gratis vurdering af din sag. Vi repræsenterer naturligvis både sagsøger og sagsøgte. Vi sikrer dig en kompetent rådgivning, der belyser din sag fra alle sider. Det er vigtigt for os, at du bliver inddraget aktivt igennem retsagen, så vi kan sikre dig den bedste løsning og det bedste resultat.

Økonomi
Retssager kan være dyre. Ved KKalø Advokaterne har vi stor forståelse for retssagers økonomiske risiko og vi vil altid sikre os, at du får vejledning vedrørende de økonomiske forhold i en sag forinden sagen anlægges. Det er vigtigt for os, at du får en fyldestgørende redegørelse for, hvad din sag kommer til at koste forinden den sættes i gang. Vi vil også altid undersøge hvilke muligheder du har for at få dine omkostninger til retssagen dækket af en retshjælpsforsikring eller fri proces.

Du kan altid kontakte os for en vurdering af din sag og de økonomiske aspekter ved en retsag.