SAGSTYPER
Kalø Advokaterne tilbyder:

Privat- og erhvervsmæssig rådgivning, herunder rådgivning, tinglysning og berigtigelser i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, familieret, arveret, oprettelse af testamenter og ægtepagter, lejeret, erstatningsret, inkassosager samt retssagsbehandling.

Familieret:
Skal du giftes eller er du gift og overvejer en ægtepagt? Skal du skilles, eller giver skilsmissen uoverensstemmelser med eks’en omkring børnene, samvær, bopæl eller hvem der skal have forældremyndigheden? Tænker du på dit testamente - hvem der muligvis skal arve dig, når du ikke er her mere og hvad de skal arve? Vi forstår at det handler om relationer mellem mennesker eller manglen på relation og at man kan være følelsesmæssigt berørt i situationen.

 • skilsmissesager
 • forældremyndighedssager
 • bopælssager
 • samværssager
 • oprettelse af testamenter
 • oprettelse af ægtepagter
 • børnesager/tvangsfjernelse

Arveret :
Har du mistet en pårørende, kan der være meget, der skal gøres og gøres op; begravelse, bolig, bank … Du skal tage stilling til, om boet skal skifte privat, eller det skal være et bobestyrer-bo. Måske er der efterladt et testamente, og hvordan griber vi det an i forhold til øvrige berørte, i forhold til skat og hvad skal der ske med dødsboet – som erfarne dødsbobehandlere hjælper vi dig med dødsbobehandlingen og til at få det hele gjort op.

 • behandling af dødsboer
 • arveafkald mv.

Erhvervsret :
Har du brug for erhvervsrådgivning til din virksomhed? Fra stiftelse af selskaber og direktørkontrakt til etablering eller overdragelse af virksomhed. Vi hjælper med inkasso eller rådgivning/retssager hvis dine kunder, leverandører eller samarbejdspartnere giver problemer. Vi håndterer også lejeret og lejekontrakter, ansættelsesforhold og samarbejds- eller ansættelses kontrakter - alt med en hurtig og praktisk tilgang.

 • stiftelse/oprettelse af selskaber
 • selskabsvedtægter
 • anparts- og aktiehaveroverenskomster
 • direktørkontrakter
 • ansættelseskontraker
 • voldgiftssager
 • gererationsskift/overtagelse af erhvervsvirksomheder

Handler:
Privat- og erhvervsrådgivning til hus-, ejendoms- og bolighandler og udformning af kontrakter ved køb og salg.

 • rådgivning ved køb og salg af fast ejendom, herunder
 • udarbejdelse af samejekontrakt
 • tinglysning og berigtigelse
  køb og salg af:
  - villaer
  - landbrugshandler
  - sommerhuse
  - erhvervsejendomme

Lejeret:
Skal du have oprettet, eller er du ved at indgå, en lejekontrakt? Eller har du problemer med din lejer/udlejer – er vi klar til at hjælpe dig.

 • lejekontrakter
 • sager for huslejenævnet
 • boligretssager