PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIK

1. Privatlivs- og cookiepolitik
Kalø Advokaterne tager som dataansvarlig din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata efter denne privatlivsbeskyttelsespolitik. Samtidig sikrer vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

2. Behandling af persondata
Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter både almindelige persondata og følsomme oplysninger, hovedsalig i form af de oplysninger, du afgiver.

Vi indsamler, håndterer og opbevarer alene relevante persondata til bestemte, lovlige eller lovgivne formål, som er nødvendige, for at vi kan opfylde vores opgaver. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare i forhold til driften af vores forretning. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til, at vi fik dem.

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke.

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere eller andre instanser, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi opererer efter internt vedtagne regler om informationssikkerhed, som bl.a. indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata.

3. Dine rettigheder
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig.

Hvis du anmoder om det, oplyser vi dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, kan du få dem rettet ved at henvende dig til os. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Kontakt os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. I sådanne tilfælde har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan finde vores kontaktoplysninger nederst på denne side.

4. Cookiepolitik
Cookies er filer, der gemmes i din internetbrowsers filmappe, så den besøgte hjemmeside kan registrere, at den besøgendes computer, smartphone, tablet eller lignende tidligere har besøgt hjemmesiden. Disse cookies kan have mange forskellige formål og kan eksempelvis bruges til at identificere tidligere besøgende og føre statistik over besøgende på en hjemmeside. Derudover er cookies en nødvendighed
på hjemmesider med login-funktion.

Vi anvender cookies på Kalø Advokaternes hjemmeside.

Vores hjemmeside gør brug af cookies fra Google Analytics. Det primære formål for disse cookies er igennem statistik at kunne forbedre hjemmesiden og give vores besøgende en bedre oplevelse, samt at dokumentere sidens besøgstal.

Ønsker du at fravælge cookies, der bruges til at opsamle statistik, kan dette gøres via dette link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

5. Opbevaringstid af cookies
Cookies bliver gemt i 30 dage og slettes derefter automatisk på din computer. Vær dog opmærksom på, at hvis du igen besøger hjemmesiden inden for 30 dage, så vil perioden blive fornyet.

6. Cookies og personlige oplysninger
Vi indsamler ingen personlige oplysninger. Vi kigger udelukkende på de adfærdsmæssige mønstre, de besøgende har. Disse oplysninger er anonyme og vil ikke kunne bruges til at identificere dig personligt.

7. Spørgsmål angående vores privatlivspolitik eller vores brug af cookies
Har du spørgsmål relateret til vores privatlivspolitik eller brugen af cookies på denne eller andre af vores hjemmesider, er du velkommen til at kontakte os.

8. Kontaktoplysninger:
Navn: Advokatanpartsselskabet Kalø Advokaterne ApS
Adresse: Hovedgaden 48A
CVR: 39254166
Telefonnr.: 86372122
Mail: karsten@kadvokaterne.dk
Websites: www.kaloeadvokaterne.dk